Rucs i Someres S.C.
Ctra. d’Olot a Les Preses
Can Massot
17178 Les Preses (Girona)
Tel. 609 304 99 / 675 257 608
www.rucsisomeres.com